Ryczałt i KPiR

W zakresie ryczałtu oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzimy:

  • ewidencję przychodów bądź przychodów i kosztów ( w zależności od formy opodatkowania );
  • ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • ewidencję wyposażenia;
  • ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • sporządzamy deklaracje podatkowe;
  • sporządzamy roczne deklaracje rozliczeniowe ( PIT 28, PIT 36, PIT 36L i in. );