Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych prowadzimy:

 • procedurę przyjęcia kandydata do pracy
 • obowiązkowe pracownicze teczki osobowe
 • karty urlopowe
 • dokumentację dla ZUS oraz pracowników
 • ewidencje wynagrodzeń

 

Przygotowujemy:

 • umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło i in. określające stosunek pracy
 • skierowania na badania lekarskie
 • świadectwa pracy, rachunki
 • listy płac oraz zestawienia wypłat przysługujących z tytułu umów cywilno – prawnych
 • zaświadczenia
 • deklaracje dla Urzędu Skarbowego